29 listopada 2018 odbędzie się seminarium na którym prof. dr hab. Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki UW, fizyk atmosfery i współtwórca portalu naukaoklimacie.pl wygłosi referat pod tytułem 1,5 stopnia, czyli co oznacza dla nas raport specjalny IPCC? Po seminarium dyskusja na temat raportu specjalnego opublikowanego miesiąc temu przez Intergovermnental Panel for Climate Change  na temat ocieplenia klimatu o 1,5 stopnia C. Zaprasza dr hab. Wiktor Kotowski.

 29 listopada, godz. 14.00 budynek CNBCh, aula B.

W poniedziałek, 28 maja 2018 r. o godz. 11:00 w auli C (budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101), na posiedzeniu Komisji III Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Środowiskowej, mgr Marcin Sulwińki zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Siedliskowe uwarunkowania sukcesji roślinności na wypalonym torfowisku niskim Biele Suchowolskie”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Studia, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, recenzje opracowali: dr hab. Paweł Piotr Kapusta (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk) i prof. dr hab. Stanisław Kłosowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/

Drodzy Współpracownicy,
Wszystkich wracających do pracy po wakacjach serdecznie zapraszam na seminarium na temat degradacji i ochrony torfowisk w czwartek 4 października o godz. 14.30, sala 3.29, budynek CENT, na którym wystąpią nasi goście z Uniwersytetu w Wiedniu - prof. Stephan Glatzel oraz prof. Gareth Clay (aktualnie UV, poza tym też University of Manchester). Korzystając z przystanku w Warszawie po drodze nad Biebrzę i Rospudę, zgodzili się przedstawić następujące wykłady:


S. Glatzel: Biotic and abiotic degradation indicators of an Alpine peat bog.
G. Clay: Land use management on UK peatlands and its environmental consequences.
 
Dodam, że obydwaj prelegenci są geografami fizycznymi, a nie biologami, co może zapowiadać ciekawą dyskusję z naszą grupą. 
pozdrawiam serdecznie - Wiktor 

W dniu 23 marca 2018 roku odbędzie się sesja naukowa z okazji 5-lecia działalności Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych, podczas której dwie osoby z naszego Zakładu wygłoszą interesujące wykłady:

15:00-15:30 dr hab. Wiktor Kotowski "Ekosystem: niepowtarzalne zjawisko biologiczno-chemiczne"

16:00 - 16:30 dr Monika Mętrak "Było sobie jezioro. Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie jeziora Rangkul w Pamirze Wschodnim (Tadżykistan)"

Serdecznie zapraszamy CNBCh, Aula AB. Szczegółowy program: http://www.biol.uw.edu.pl/pl/files/docs/aktualnosci/5_lat_CNBCh_zaproszenie.pdf

W zakładce 'Dla studentów' najnowsze propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów. Serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z opiekunami tematów. Plakaty ze szczegółowymi informacjami tu:  ZERIOŚ 2018 i Biogeochemia.

W dniach 13-15 stycznia 2018 roku w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW odbyły  się warsztaty seminaryjne Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska. W warsztatach uczestniczyło blisko 30 osób z ZERiOŚ oraz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, tj. magistranci, doktoranci i opiekunowie.

Czytaj więcej...

Podkategorie