Zapraszamy na seminarium Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, 19. stycznia (piątek) o 9 15 w Auli B, w budynku CNBCh UW. Gościem seminarium będzie pan Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego (Warszawa bez smogu). Podczas prelekcji pt. "Wybrane aspekty problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce" przedstawione zostaną najważniejsze z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ich źródła, i realne sposoby zmniejszenia ich emisji. Omówione zostaną również najważniejsze aspekty wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie. Po prelekcji zachęcamy do krótkiej dyskusji poświęconej m.in. związkom między działaniami antysmogowymi a działaniami mającymi na celu ochronę klimatu; antysmogowym kampaniom społecznym oraz podejmowanym przez władze samorządowe i rząd centralny krokach, mających na celu poprawę jakości powietrza.