Warsztaty rozpoczęto dwoma wykładami plenarnymi dr hab. Bogdana Jaroszewicza oraz dr Marcina Churskiego z Instytutu Biologii Ssaków PAN, a następnie przedstawiono 18 prezentacji magistranckich i doktoranckich.

W trakcie warsztatów zostały również przyznane nagrody i wyróżnienia za najlepsze prezentacje dla magistrantów i doktorantów.  Wśród magistrantów Daniel Tajmel z kierunku Zarządzanie Środowiskiem został  nagrodzony jako autor najlepszej prezentacji a Ewa Osuchowska i Małgorzata Winkowska zostały wyróżnione.

Spośród doktorantów najlepszą okazała się prezentacja mgr Aleksandry Zarzyckiej a prezentacje mgr Izabeli Jaszczuk i mgr Małgorzaty Sandzewicz zostały wyróżnione.

 

Poniżej tytuły nagrodzonych i wyróżnionych prezentacji:

Magistranci

Najlepsza prezentacja -  Daniel Tajmel (ZŚ) opiekun dr Monika Mętrak: Honey bees and honey as possible bioindicators of environmental pollution

Wyróżnienie - Ewa Osuchowska (OŚ) opiekun dr hab. Marcin Brzeziński:  Roosts of the forest-dwelling bats oraz Małgorzata Winkowska (ZŚ), opiekun Wiktor Kotowski: Protecting rivers through wise buffer zones management. 

Doktoranci

Najlepsza prezentacja - mgr Aleksandra Zarzycka, opiekun dr hab. Marcin Brzeziński: Factors influencing the decrease of geographical range and population density of the common hamster Cricetus cricetus in Poland

Wyróżnione - mgr Izabela Jaszczuk, opiekun dr hab. Wiktor Kotowski: Bryophytes in fens oraz mgr Małgorzata Sandzewicz, opiekun dr hab. Iwona Jasser: Cyanobacteria in biological soil crusts from contrasting climate and environmental condition.