Zapraszamy na część otwartą posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Botaniki w dniu 24 października b.r., o godz. 14:00 w Auli B w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. W programie prezentacja autoreferatu rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Kozuba “Wpływ restytucji torfowiska niskiego metodą usuwania warstwy murszu na warunki siedliskowe, produktywność i bilans gazów cieplarnianych”. Praca została przygotowana pod opieką dr hab. Wiktora Kotowskiego.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 r., w związku ze zmiana lokalizacji, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska ma nową siedzibę w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101 (wejście od strony Kampusu Ochota).

Czytaj więcej...

otwarte seminarium plakat

w dniu 23 marca (środa) w godz. 10-12, AULA A budynek CNBCh

Tytuł seminarium: “Odtwarzanie łąk zalewowych na warszawskim odcinku Doliny Wisły - założenia, uwarunkowania i praktyka wdrożenia”.

Prelegenci:
dr Marta Jermaczek-Sitak (ZERiOŚ)
Magdalena Stokrocka ( ZERiOŚ)
Katarzyna Roguz (Ogród Botaniczny)
Sławomir Sędzielski (Miasto Stołeczne Warszawa)

Seminarium SMOG plakat

Zapraszamy na otwarte seminarium poświęcone jakości powietrza w polskich miastach. Seminarium odbędzie się 27.04.2016 w auli CNBCh UW. Przygotował je przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogowego, pan Jakub Jędrak. Polski Alarm Smogowy jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi...

Czytaj więcej...

zdjęcie torfowisaka Pongo

13.01.2016 - Seminariumdr Łukasza Chachulskiego (Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW) i Altan Gantumur (doktorantka ZERiOŚ) „Krajobrazy mokradłowe ( i nie tylko)  środkowej Mongolii”

W czerwcu 2015 roku odbyła się wyprawa naukowa do Mongolii, w trakcie której poza zbiorem materiałów do pracy doktorskiej Altan Gantumur mieliśmy okazję podziwiać krajobrazy Mongolii.

Czytaj więcej...

Podkategorie