W zakładce 'Dla studentów' najnowsze propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów. Serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z opiekunami tematów. Plakaty ze szczegółowymi informacjami tu:  ZERIOŚ 2018 i Biogeochemia.

W poniedziałek, 28 maja 2018 r. o godz. 11:00 w auli C (budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101), na posiedzeniu Komisji III Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Środowiskowej, mgr Marcin Sulwińki zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Siedliskowe uwarunkowania sukcesji roślinności na wypalonym torfowisku niskim Biele Suchowolskie”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Studia, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, recenzje opracowali: dr hab. Paweł Piotr Kapusta (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk) i prof. dr hab. Stanisław Kłosowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/

W ostatni piątek, 12 stycznia 2018 odbyła się kolejna edycja Nocy Biologów, wydarzenia, które każdego roku gromadzi kilka tysięcy zainteresowanych osób. Nasz Zakład licznie reprezentowali, prowadząc wykłady i warsztaty: dr Halina Galera, dr Ingeborga Jarzyna, mgr Izabela Jaszczuk, mgr Natalia Khomutovska, dr Monika Mętrak, mgr Małgorzata Sandzewicz, mgr Piotr Chibowski, dr Łukasz Kozub, mgr Łukasz Łach, dr hab. Wiktor Kotowski, mgr Maciej Ziemiański.

W dniu 23 marca 2018 roku odbędzie się sesja naukowa z okazji 5-lecia działalności Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych, podczas której dwie osoby z naszego Zakładu wygłoszą interesujące wykłady:

15:00-15:30 dr hab. Wiktor Kotowski "Ekosystem: niepowtarzalne zjawisko biologiczno-chemiczne"

16:00 - 16:30 dr Monika Mętrak "Było sobie jezioro. Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie jeziora Rangkul w Pamirze Wschodnim (Tadżykistan)"

Serdecznie zapraszamy CNBCh, Aula AB. Szczegółowy program: http://www.biol.uw.edu.pl/pl/files/docs/aktualnosci/5_lat_CNBCh_zaproszenie.pdf

Zapraszamy na seminarium Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, 19. stycznia (piątek) o 9 15 w Auli B, w budynku CNBCh UW. Gościem seminarium będzie pan Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego (Warszawa bez smogu). Podczas prelekcji pt. "Wybrane aspekty problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce" przedstawione zostaną najważniejsze z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ich źródła, i realne sposoby zmniejszenia ich emisji. Omówione zostaną również najważniejsze aspekty wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie. Po prelekcji zachęcamy do krótkiej dyskusji poświęconej m.in. związkom między działaniami antysmogowymi a działaniami mającymi na celu ochronę klimatu; antysmogowym kampaniom społecznym oraz podejmowanym przez władze samorządowe i rząd centralny krokach, mających na celu poprawę jakości powietrza.

W dniach 13-15 stycznia 2018 roku w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW odbyły  się warsztaty seminaryjne Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska. W warsztatach uczestniczyło blisko 30 osób z ZERiOŚ oraz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, tj. magistranci, doktoranci i opiekunowie.

Czytaj więcej...

Podkategorie