• ekologii roślin lądowych (dr hab. M. Wódkiewicz & dr H. Galera) prowadzi badania związane z ekologią roślin: inwazjami roślinnymi; przystosowaniami do skrajnych warunków środowiska; morfologicznym i genetycznym zróżnicowaniem populacji wyspowych (lasy miejskie, kurhany) Współpracownicy: dr hab. K. Chwedorzewska, dr M. Korczak-Abshire, mgr A.Znój (IBB PAN) i doktoranci mgr I. Dembicz, mgr M. Ziemiański