Badania florystyczne na kurhanach w strefie lasostepu i stepów prowadzone na Ukrainie w ramach dwu projektów badawczych finansowanych przez MNiSW oraz jednego finansowanego przez NCN:

  • Projekt nr 2 PO4G 046 27 realizowany w latach 2004-2007: „Kurhany jako refugia flory stepowej w krajobrazie rolniczym południowej Ukrainy”.
  • Projekt nr NN 304 081835 realizowany w latach 2008-2011: „Kurhany jako centra różnorodności florystycznej wymagające szczególnej ochrony w krajobrazie antropogenicznym w strefie stepów i lasostepu południowej Ukrainy”.
  • Projekt NCN Preludium 2013/09/N/NZ8/03234: Ocena stopnia izolacji populacji wybranych gatunków roślin stepowych występujących na kurhanach i w innych ostojach stepu pontyjskiego (południowa Ukraina) oraz określenie wpływu wielkości i stopnia izolacji enklaw stepu na ich bogactwo florystyczne