Prace prowadzone w ramach projektów badawczych finansowanych przez MNiSW: grant nr 305 076 32/2694 „Wkraczanie roślin na opuszczone torowiska kolejowe – skutki oddziaływania wybranych czynników ograniczających oraz grant nr 305 052240 „Poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i metali ciężkich na szczególnie zanieczyszczonych terenach kolejowych i możliwość zastosowania roślin nasiennych do oceny tych zanieczyszczeń”.

Fot. H. Galera, B. Sudnik-Wójcikowska