• Laboratorium Ekologii Doświadczalnej (LED) obejmuje zaplecze badawcze pozwalające na prowadzenie eksperymentów polegających na uprawie roślin w kontrolowanych warunkach (fitotrony), analizę glebowego banku nasion (szklarnie), oraz analizę zmienności DNA (pracownia molekularna). Laboratorium prowadzi analizy zmienności morfologicznej, fenologicznej oraz genetycznej na poziomie między i wewnątrz populacyjnym.