Kierownik Zakładu Ekologii Roślin I Ochrony Środowiska
Dyrektor Instytutu Botaniki

CNBCh UW
Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa, pok. 3.170
tel. (22) 55 26 510 (praca)
fax. (22) 55 30 500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tematyka badawcza

 1. Ocena wpływu różnych form antropopresji na zawartość skażeń nieorganicznych (metale ciężkie) i organicznych (PCB, WWA) w ekosystemach lądowych,
 2. Zastosowanie markerów chemicznych (metali ciężkich, izotopów stabilnych δ 15N i δ 13C ) i biogeochemicznych (m.in. ergosterolu, związków humusowych, pozostałości lipidowych ) w badaniach ekologicznych i paleośrodowiskowych,
 3. Charakterystyka geochemiczna i toksykologiczna różnych typów gleb,
 4. Rozpoznanie przyrodniczych skutków pożarów torfowisk.

Projekty badawcze

 1. Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania. UMO-2013/09/B/ST10/01662 (2014-2017) kierownik projektu.
 2. Adapting to climate change: food security in Central Asia. Remote tools for assessing and fighting soil salinity in the Aral Sea Basin. Twinning Grant IncoNet kierownik projektu (2015-2016)
 3. Ochrona i odtworzenie urodzajności gleb Kazachstanu. Temat nr 2.3. Monitorowanie zawartości metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych w glebach nawadnianych z zastosowaniem GIS. Opracowanie metod zwiększania właściwości ochronnych gleb przed zanieczyszczeniami.). Kierownik projektu (2015-2018)
 4. Wpływ grzybów saprotroficznych na transport, transformację oraz alokację pierwiastków biogennych w procesach dekompozycji materii organicznej w ekosystemach torfowiskowych N305 052240 (2011-2014) kierownik projektu.
 5. Poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i metali ciężkich na szczególnie zanieczyszczonych terenach kolejowych i możliwość zastosowania roślin nasiennych do oceny tych zanieczyszczeń N N305 052440 (2011-2014) główny wykonawca.
 6. Zmiany przyrodnicze zachodzące w wyniku odtwarzania się mokradeł w krajobrazie porolnym i ich waloryzacja. N N305 034637 (2009-2012) –główny wykonawca.
 7. Wpływ pożaru wgłębnego torfowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym na zmiany hydrogenicznych siedlisk glebowych oraz kierunki sukcesji zespołów roślin, grzybów i zwierząt. N305 4339 33 (2007-2010) główny wykonawca.
 8. Advances M.SC.Program in Ecology for Volga-caspian Basin. 159305-TEMPUS_1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR (2010-2013), członek konsorcjum projektu.
 9. Co-ordination of scientific activities towards elaboration of common strategy for environmental protection and sustainable management in Syr Darya River Basin in Uzbekistan and Kazakhstan". (FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4) Contract number FP6-026199, (2006 – 2007), członek zespołu koordynującego projekt.
 10. Wpływ wgłębnego pożaru torfowiska na glebę torfową, profil wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i sukcesję ekologiczną na terenie pożarzyska KBN 2 P04G 039 26 (2004-2006) – główny wykonawca.
 11. Dynamika sezonowych zmian zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu, glebie i roślinach ekosystemów torfowiskowych i leśnych z zastosowaniem metod bioindykacyjnych oraz dozymetrii pasywnej KBN 3 P04G 086 22 (2002-2004) – kierownik projektu.
 12. Charakterystyka wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w różnego rodzaju torfach i roślinach różnych torfowisk” KBN 6 P04 G 107 18(2000-2002) – główny wykonawca.

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami

 1. Europäisches Fachzentrum Moor und Klima Landkreis Diepholz (Niemcy)
 2. Instytut Gleboznawstwa i Agrochemii (Kazachstan)
 3. Narodowy Uniwersytet w Taszkiencie (Uzbekistan)
 4. Uniwersytet w Samarkandzie (Uzbekistan)
 5. Instytut Chemii Związków Naturalnych (Uzbekistan)
 6. Uniwersytet Techniczny w Astrachaniu (Rosja)
 7. Instytut Zoologii i Parazytologii w Duszanbe (Tadżykistan)
 8. Instytut Biologii Pamiru (Tadżykistan)

Publikacje (2015-2010)

 1. Suwiński M., Metrak M., Suska-Malawska M (2016) Long-term fire effects on organic soils of the open fen. Archives of Environmental Protection (in press).
 2. Metrak M., Chmielewska M., Sudnik-Wójcikowska B., Wilkomirski B., Suska-Malawska M (2015) Does the Function of Railway Infrastructure Determine Qualitative and Quantitative Composition of Contaminants (PAHs, Heavy Metals) in Soil and Plant Biomass? Water Air Soil Pollut (2015) 226: 253 DOI 10.1007/s11270-015-2516-1
 3. Metrak M., Sulwinski M., Chachulski L., Wilk M., Suska- Malawska M. (2015).Creeping environmental problems in Pamir mountains region: landscape conditions, climate change, wide use and threats. (wyd. Springer, s. 1-42. ISBN 978-3-319-12859-7
 4. Staszewski T. Malawska M., Sudnik-Wójcikowska B., Galera H., Wiłkomirski B. (2015) Soil and plant contamination with selected heavy metals in the area of a railway junction. Archives of Environmental Protection Vol.41 29-35
 5. Suska-Malawska M., Metrak M. (2014) Reconstruction of the raised bog.Which geochemical parameters of peat are the most convenient for preliminary analyses? Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 24 no 3 1185-1193. DOI: 10.15244/pjoes/33200
 6. Brzeziński M., Zalewski A., Niemczynowicz A., Chmielewska M., Suska-Malawska M. (2014) The use of chemical markers for detection of farm escapees In feral mink populations. Ecotoxicology, 1-12. DOI: 10.1007/s10646-014-1213-y
 7. Jedlikowski J., Brambilla M., Suska-Malawska M. (2014) Fine-scale selection of nesting habitat in Little Crake Porzana parva and Water Rail Rallus aquaticus in small ponds. Bird Study, 61:2, 171-181. DOI:10.1080/00063657.2014.904271
 8. Wilk M., Pawłowska J., Wrzosek M., Gorczak M., Suska-Malawska M. (2014) Colonization of decomposing Sphagnum moss litter by mycorrhizal roots in two types of peatland ecosystems. Folia Biologica et Oecologica 10: 113-121. . DOI: 10.2478/fobio-2014-0009,
 9. Metrak M., Pawlikowski P., Suska-Malawska M. (2014) Age and land use as factors differentiating hydrochemistry and plant cover of astatic ponds in post-agricultural landscapes. Journal of Water and Land Development. Volume 21, Issue 1, Pages 29–37, ISSN (Online) 2083-4535. DOI: 10.2478/jwld-2014-0011
 10. Sudnik-Wójcikowska B., Galera H., Suska-Malawska M., Staszewski T., Wiłkomirski B. (2014) Specificity of the most common speciesin the floraof extremly contaminatedsections of therailwaytracks in north-eastern Poland (Mazury and Podlasie). Environm. Monitoring and Assessment Vol. 15. 83–97. Suska-Malawska M.,Pawlikowski P., Mętrak M. (2014) Assessment of indicative value of Typhetum latifoliae communities on small ponds in post-agricultural area (Masurian Landscape Park). Environm. Monitoring and Assessment Vol. 16. 88–97.
 11. Wiłkomirski B., Suska-Malawska M., SudnikWójcikowska B. Staszewski T (2013) The selected trace elements in soil of railway stations in north-eastern Poland. Rocznik Świętokrzyski Seria B, Nauki Przyrodnicze. Vol. 34. 171-181.
 12. Wilkomirski B., Galera H., SudnikWójcikowska B., Staszewski T., Malawska M. (2012) Railway Track-Habitat Conditions, Contamination, Floristic Settlement-A Review. Environment and Natural Resources Research Vol.2, No.1 URL: http://dx.doi.org/10.5539/enrr.v2n1p86
 13. Mętrak M., Malawska M. (2012).Simple geochemical characteristics of peat in reconstructing peatland history. Proceedings of 14th International Peat Congress. I.3 Peatlands as historical archives. Extended Abstracts No 30. Internet publication. http://www.peatsociety.org/document/
 14. Mętrak M., JarzynaI., Malawska M., (2012) Application of multidimensional statistical methods in analyses of peat geochemical features. Proceedings of 14th International Peat Congress. IV. Chemical, physical and biological characteristics of peat. Extended Abstracts No 29. Internet publication. http://www.peatsociety.org/document/
 15. Wilk. M., Metrak M., Budziszewska J., Suska-Malawska M., Bulska E., Wrzosek M. (2012) 14thPaleoecological study of Desmidiosphora-like funguj from poor fen in north-eastern Poland. Proceedings of 14th International Peat Congress. IV. Chemical, physical and biological characteristics of peat. Extended Abstracts No 76. Internet publication. http://www.peatsociety.org/document/
 16. Wilkomirski B., Sudnik Wójcikowska B., Galera H., Wierzbicka M., Malawska M. (2011) Railway transportation as a serious source of organic and inorganic pollution. Water Air Soil Pollution 218:333-345. DOI 10.1007/s11270-010-0645-0
 17. Staszewski T., Kubiesa P., Malawska M. (2011) The use of trace compounds to assess environmental hazard in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie.Vol.19. 273-284
 18. Ibraeva M., Otarov A., Wilkomirski B., Suska-Malawska M. (2010) Humus level in soils of southern Kazakhstan irrigated massifs and their theoretical characteristics. Natural Environm. Monitoring. Vol. 11: p. 55-61.
 19. Metrak M., Jaworska N., Malawska M. (2010) Characterisation of humic isolated from various peat bogs. In: From molecular understanding to innovative applications of humic substances. Eds. Perminova I.V., Kulikova N.A. Moscow-Saint Petersburg, Russia Vol.1 279-282.
 20. Malawska M., Mętrak M., Wiłkomirski B. (2010) Variation in lipid relative abundance and composition among different peat bog profiles. In: From molecular understanding to innovative applications of humic substances. Eds. Perminova I.V., Kulikova N.A. Moscow-Saint Petersburg, Russia Vol.1. 277 – 279.
 21. Suska-Malawska M., B. Wilkomirski, И. В. Владимцева Т. И. Губина, О. А. Гаврилова, В. Ф. Желтобрюхов А. С. Курылев, Г. Ф. Мингалеев, А. В. Навроцкий, С. М. Рогачева И. В. Волкова, Ю. Н. Картушина, А. Ю. Копнина, Б. Ю. Смирнов Ю. М. Трегубов, Ю. А. Гайнутдинова (2010) Perspective view on the development of educational programs in the field of environment management at technical universities of Volga Caspian basin. Technical University of Volgograd, Russia (in Russian), s. 1-67 . ISBN 978–5–9948–0582–4.

Publikacje (przed 2010r.)