ul. Żwirki i Wigury 101
02-087 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Problematyka badawcza

 • Proces zarastania jezior oligo-humotroficznych – 25 letnie badanie na stałych powierzchniach z zastosowaniem metod teledetekcji
 • Naturalna wyspa roślinności leśnej na terenie miejskim – rezerwat „Las bielański” – wieloletnia dynamika roślinności
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza śródleśnych kompleksów wodno-torfowiskowych
 • Walka z gatunkami inwazyjnymi
 • Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej na obszarach Natura 2000
 • Ekologia i biologia, zagrożenia i ochrona gatunków siedlisk skrajnych

Współpraca z innymi ośrodkami /popularyzacja

 • Od 1998 r członek Radzie Naukowej międzynarodowego programu GLOBE, którego koordynatorem jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
 • Wykładowca w Uniwersytecie Otwartym; „Lasy w Polsce – ich bogactwo, funkcje, zagrożenia i ochrona” oraz prowadzę zajęcia terenowe: „Czas w las”
 • Ekspert w Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych w dziedzinie ochrony przyrody i infrastruktury
 • Konsultant ds. edukacji przyrodniczej; recenzent Mazowieckich Konkursów Biologicznych dla uczniów gimnazjum i liceum

Publikacje

 • Namura-Ochalska A. 2004. Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych. Nadmorskie wydmy białe. Nadmorskie wydmy szare. Nadmorskie wrzosowiska bażynowe. Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej. Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika. Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich. Wilgotne zagłębienia międzywydmowe. Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi. W: Herbich J. (red.) Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 1, s. 120-218.
 • Namura-Ochalska A, Symonides E., 2006. Wpływ oddziaływania planowanej obwodnicy miasta Puławy wraz z mostem przez Wisłę na siedliska i gatunki obszarów chronionych Natura 2000. W: Chmielewski T. (red.). Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach Natura 2000 w Polsce. WAR, Lublin 2006., 90-98.
 • Namura-Ochalska A. 2007. Zmiany różnorodności biologicznej w kolejnych strefach zarastania śródleśnych jezior oligo-humotroficznych w północno-wschodniej Polsce. W: Anderwald D. (red.). Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 2/3 (16):550-570.
 • Namura-Ochalska A. 2008. Śródleśne jeziora oligo-humotroficzne jako naturalne zbiorniki retencyjne. W: Anderwald D. (red.). Woda dla lasu, las dla wody. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 10 2(18): 125-139.
 • Namura-Ochalska A. 2009. Próba zastosowania metod teledetekcji do identyfikacji i monitoringu śródleśnych zbiorowisk torfowiskowych. W: Anderwald D. (red.). Zdobycze nauki i techniki dla ochrony przyrody w lasach. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 11 2(21): 179-191.
 • Namura-Ochalska A.. 2009. Roślinność „Ogrodu-Sadyba” ze szczególnym uwzględnieniem dendrofory. Na zlec. Urzędu m.st. Warszawa, Dzielnicy Mokotów.
 • Namura-Ochalska A. 2010. Natura 2000 w lasach – ochrona różnorodności biologicznej. W: Anderwald D. (red.). Unia Europejska dla zachowania różnorodności biologicznej polskich lasów. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 12 2(25): 275-291.
 • Namura-Ochalska A. 2012. Walka z czeremchą amerykańską Padus serotina (Ehrh.) Borkh. – Ocena skuteczności wybranych metod ochrony w kampinoskim parku narodowym. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 4(33): 190-200.
 • Namura-Ochalska A. 2012. Ocena zmian flory i roślinności w kolejnych strefach zarastania jeziora „Karzełek”.Fragm. Florist. Geobot. Polon. 19(2): 475-483.
 • Namura-Ochalska A. 1014. Walka z czeremchą amerykańską Padus serotina (Ehrh.) Borkh. w leśnictwie Rózin w Kampinoskim Parku Narodowym; ocena skuteczności wybranych metod